LASEK/ELSA: Operation med ögonlaser

LASEK/ELSA – Används mot översynthet, närsynthet och astigmation

 

Kortfattat: LASEK står för Laser Epithelial Keratomileusis är en ögonoperation där man tar avlägsnar det yttersta lagret på hornhinnan med hjälp av en alkohollösning och därefter arbetar bort synfelet med hjälp av laser. Därefter sätts det bortvikta hornhinnelagret tillbaks och läks av sig själv. LASEK skiljer sig alltså från LASIK genom att man med LASEK använder ögonlaser för att slipa på hornhinnan medan man med LASIK skär hål i hornhinnan (med laser eller kirurgiska instrument) och sedan bearbetar själva ögonvävnaden med laser. LASEK arbetar mer på ytan kan man säga. LASEK är liksom LASIK en refraktiv kirurgi vilket innebär att man ändrar ögats förmåga att bryta ljuset och på så sett få bättre syn. LASEK kallas ibland ELSA (Excimer laser subepithelial ablation) eller för Ytmetoden.

 

Operationen: Operationen tar ca 20 minuter och sker under lokalbedövning. Den kan utföras på båda ögonen under samma operationstillfälle. Operationen inleds med att man får bedövande ögondroppar. En klämma sätts på plats så att ögat hålls öppet. En ”eye-tracker” håller koll på ögats rörelse under operationen så att inte lasern inte riktas i på fel ställe. När ögat är centrerat och bedövat appliceras en liten ring på ögat och i denna hälls en svag alkoholösning. Alkohollösningen ligger kvar i ca 40 s. Denna gör så att man kan vika undan det yttersta lagret på hornhinnan och komma åt nästa lager. Därefter behandlas det underliggande lagret hornhinnan yta med ögonlaser (arbetet med laser tar 5-90 s) där ojämnheter slipas och synfelet korrigeras. När detta är klart läggs den bortvikta hinnan åter på plats och en skyddande syntetisk lins (”bandagelins”) läggs utanpå som hjälp och skydd under läkningen.

 


Intressant för patienten:

-       En eye-tracker mäter ögats rörelse 60-4000 ggr/min beroende på hur modern den är.

 

 

Risker/återhämtning:

-       Bandagelinsen tas bort några dagar efter operationen. När den är borttagen kan det göra lite ont eftersom den har hjälp till att dämpa smärtan.

-       Efter ögonlaseroperationen kan synen vara suddig (känsla av ”dimsyn”), men skärpan ska öka vecka för vecka. Efter 5 dagar ska man kunna göra vardagliga sysslor och efter ca 3 månader är synskärpan åter som den ska.

-       Det förekommer att patienter får känslan av ”skräp i ögonen” några dagar efter operationen.

-       Det rekommenderas att man använder de ögondroppar som man får med sig hem efter operation. Dessa ska hjälpa läkningen betydligt.

Leave a Comment

*