Fara vid ögonoperation?Vad för risk tar man när man genomgår en operation med ögonlaser? Här kan du läsa om de komplikationer som kan följa efter de olika operationerna. Tänk på att informationen här är en blandning av texter från ögonkliniker och texter skrivna av vanligt folk. Se informationen här som “kött på benen” innan du konsulterar din ögonläkare.

Risker LASIK:

-       Vanligtvis slipper 95% av patienterna glasögon/linser efter operationen. Äldre (medelåldern och uppåt) personer kan behöva läsglasögon.

-       LASIK kan upplevas som lite obehagligare än t.ex. LASEK. Dock kan patienten få lugnande och smärtstillande ögondroppar.

-       En svensk ögonklinik har övergått från LASIK till ”ytlig laserbehandling” (advanced surface ablation) då man säger att LASIK kan ge inflammation under locket, inväxt av epitelceller under locket, veckbildning av locket som påverkar synen, torr hornhinna (p.g.a. avskurna nervfiber) samt långsam formförändring av hornhinnan. Kliniken säger att riskerna är ovanliga men kan ske vid en LASIK-behandling. Skrämselpropagande eller ej? De flesta ögonklinikerna har dock kvar LASIK ännu (2011).

Risker FS-LASIK:

-       FS-LASIK sägs vara en av de tryggaste och snabbaste laseroperationerna. Reklampropaganda eller ej?

-       Ovanliga komplikationer som torra ögon, överkorrigerat fel och astigmatism kan förekomma

-       En svensk ögonklinik har övergått från LASIK till ”ytlig laserbehandling” (advanced surface ablation) då man säger att LASIK (en variant av FS-LASIK där man gör locket i hornhinnan med instrument istället för ögonlaser) kan ge inflammation under locket, inväxt av epitelceller under locket, veckbildning av locket som påverkar synen, torr hornhinna (p.g.a. avskurna nervfiber) samt långsam formförändring av hornhinnan. Kliniken säger att riskerna är ovanliga men kan ske vid en LASIK-behandling. Skrämselpropagande eller ej? De flesta ögonklinikerna har dock kvar LASIK ännu (2011). FS-LASIK sägs vara en säkrare variant av LASIK då hålet som görs i hornhinnan är mindre och dessutom görs med ögonlaser vid operation med metoden FS-LASIK.

-       Gravida eller ammande får inte genomgå operationen på grund av hormonförändringarna.

-       Personer med starr eller näthinnesjukdom får inte genomgå operationen p.g.a. ökad risk för komplikationer.

-       Personer med immunsjukdomar får sällan genomgå operationen.

-       Har man diabetes måste denna vara under kontroll för att man ska få genomgå operationen.


Risker LASEK/ELSA:

-       Bandagelinsen tas bort några dagar efter operationen. När den är borttagen kan det göra lite ont eftersom den har hjälp till att dämpa smärtan.

-       Efter ögonlaseroperationen kan synen vara suddig (känsla av ”dimsyn”), men skärpan ska öka vecka för vecka. Efter 5 dagar ska man kunna göra vardagliga sysslor och efter ca 3 månader är synskärpan åter som den ska.

-       Det förekommer att patienter får känslan av ”skräp i ögonen” några dagar efter operationen.

Risker RLE (CLE):

-       RLE jämförs med gråstarroperation (som tydligen är väldigt säker)

-       Eftersom RLE är en operation kan inflammation eller infektion förekomma. Vid ovanliga fall har näthinnan lossnat (går att operera) och vid ungefär 1 av 100 fall sker en svullnad vid gula fläcken.

-       Patienter har iefter operation ibland noterat att de ser reflexer kring ljuskällar eller försämrat mörkerseende, men detta försvinner oftast med tiden.

-       Efter en RLE-operation kan man aldrig få gråstarr eftersom ens egen lins är ersatt med en konsgjord lins.

Risker ICL:

-       Patienter kan ibland uppleva att den nya linsen skaver lite i början, men det är mycket sällan man upplever värk efter ICL

-       Eftersom ICL är en operation kan inflammation eller infektion förekomma.

-       Ovanliga komplikationer är bildning av gråstarr och förhöjt ögontryck. Gråstarr går att bli av med för gott med RLE (en liknande operation där man istället tar bort den gamla organiska linsen och sätter dit en ny konstgjord).

{ 1 comment… read it below or add one }

footlybox June 18, 2011 at 5:48 am

varfor inte:)

Reply

Leave a Comment

*

 

{ 2 trackbacks }