FS LASIK: Operation med ögonlaser

FS-LASIK (Intralase LASIK) – Ögonlaser mot närsynthet, översynthet och astigmatism

 

Kortfattat: FS-LASIK (Femtosekund laser assisted in situ keratomileuisis) är en operation med ögonlaser som liknar vanlig LASIK. Ibland nämns begreppet Intralase LASIK men efter vad som går att läsa sig till är det olika benämningar på samma metod. Enkelt förklarat görs ett hål med laser i hornhinnan varpå man sedan korrigerar felet med ögonlaser. Operationen är refraktiv vilket innebär att man förändrar ögats sätt att bryta ljuset och därmed förbättrar synen. Med FS-LASIK kan man korrigera närsynthet, översynthet och astigmatism. Vissa ögonkliniker har övergivit FS-LASIK/LASIK (läs nedan) och vissa använder fortfarande den. iBland förkommer termen inLASIK, men metod tycks vara densamma (laser för att öppna, laser för att korrigera).

 

Operationen: Operationen inleds med att man gör ett mycket litet lock i hornhinnan (till skillnad från LASIK där locket är större). Därefter riktas en laser mot vävnaden och korrigerar ytan på hornhinnans mellanskikt så att synfelet åtgärdas. Själva operationen tar ca 20 minuter för båda ögonen. Eftersom hela ingreppet bara tar några minuter och läkningen sker snabbt brukar man behandla båda ögonen under samma operation. Efter ingreppet med ögonlaser läggs hornhinnan tillbaks och fäster av sig själv på några minuter. Med sig hem får patienten ögondroppar som hjälper läkningen ytterligare.

 Intressant för patienten:

-       Båda ögonen kan opereras under samma operationstillfälle.

-       Det finns olika sorters LASIK (se LASIK, Intralase-LASIK). Även LASEK är en liknande operation med ögonlaser där man istället använder en alkohollösning för att ta bort det yttersta lagret på hornhinnan.

 

Risker/återhämtning:

-       FS-LASIK sägs ge bra syn (ok att arbeta med) redan dagen efter även om läkningen av hornhinnan fortsätter flera dagar. Solglasögon/skydd rekommenderas eftersom man kan vara ljuskänslig.

-       FS-LASIK sägs vara en av de tryggaste och snabbaste ögonlaseroperationerna. Reklampropaganda eller ej?

-       Ovanliga komplikationer som torra ögon, överkorrigerat fel och astigmatism kan förekomma

-       En svensk ögonklinik har övergått från LASIK till ”ytlig laserbehandling” (advanced surface ablation) då man säger att LASIK (en variant av FS-LASIK där man gör locket i hornhinnan med instrument istället för ögonlaser) kan ge inflammation under locket, inväxt av epitelceller under locket, veckbildning av locket som påverkar synen, torr hornhinna (p.g.a. avskurna nervfiber) samt långsam formförändring av hornhinnan. Kliniken säger att riskerna är ovanliga men kan ske vid en LASIK-behandling. Skrämselpropagande eller ej? De flesta ögonklinikerna har dock kvar LASIK ännu (2011). FS-LASIK sägs vara en säkrare variant av LASIK då hålet som görs i hornhinnan är mindre och dessutom görs med ögonlaser vid operation med metoden FS-LASIK.

-       Gravida eller ammande får inte genomgå operationen på grund av hormonförändringarna.

-       Personer med starr eller näthinnesjukdom får inte genomgå operationen p.g.a. ökad risk för komplikationer.

-       Personer med immunsjukdomar får sällan genomgå operationen.

-       Har man diabetes måste denna vara under kontroll för att man ska få genomgå operationen.

Amerikansk Lasek-operation.

Denna filmen är amerikansk och har några år på nacken. Dock är den lite pedagogisk och visar hur en Lasik-operation kan gå till i USA. Tänk på att operationsprocessen kan skilja sig något om man opererar sig i Sverige.
 

Leave a Comment

*